Vermogende families

Families met vermogen en/of bezit hebben een gedeelde aanvullende zorg. Het opgebouwde vermogen moet zorgvuldig worden beheerd.  De zoektocht naar balans tussen behoud en groei van kapitaal, en aanvaardbare risico’s.  De wens om een gemene deler voor het beheer te vinden. De instandhouding van een voortdurende familiepijler en de hierbij opdoemende vraagstukken begeleiden wij met aandacht naar een passend resultaat. 

Ook vermogende families herbergen onderling verschillende mensen. Verschillende deelbelangen, maatschappijopvattingen en levenspartners. Kennis – of het gebrek daaraan – van vermogensbeheer en al wat daar speelt. Publiciteit of zwijgzaamheid. Ieder heeft zijn punt. Daar kan rimpeling door ontstaan.

Ook dat zijn situaties waarin wij kunnen ondersteunen met verschillende manieren van begeleiding van het proces om conflicten te voorkomen of op te lossen. Of om een klankbord te zijn voor degene die buiten familieverband zijn of haar gedachten wil laten toetsen. Alles in volkomen vertrouwelijkheid en werkend met de verschillende disciplines van onze professionals.

Maak vandaag een begin

Veranderen begint klein. Zet de eerste stap. Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op. Voor een telefonische kennismaking of een intakegesprek.

Variërend van coaches, psychologen, organisatie adviseurs, mediators en juristen. Afhankelijk van de casus kunnen één of meer disciplines worden ingezet. Wij begrijpen zowel de interpersoonlijke als de zakelijke context en dynamieken binnen familiebedrijven en families met vermogen. Evenals de uitdagingen waar je als individu of in een relatie tegenaan kunt lopen.

meer over onze coaches