'Ik versterk de talenten van mijn cliënten die ze tot dusver niet effectief benutten'

Harry Vink

Systeemtherapeut & Coach
Harry Vink

Harry werkt sinds 1999 als coach voor senior managers, executives en jonge talenten in verschillende profit en non-profit organisaties, zowel op individueel als op teamniveau. Als managementconsultant geeft hij advies op het gebied van conflicthantering, persoonlijke assessments en verandermanagement. Daarnaast verzorgt Harry managementtrainingen en is hij supervisor van coaches binnen diverse organisaties.

Als psychiater heeft hij sterk ontwikkelde diagnostische vaardigheden. Hierdoor is hij is staat om mensen en situaties snel in te schatten en feedback te geven op hun sterke en minder sterke punten.

Met zijn opleiding tot systeem-therapeut heeft Harry veel ervaring met systeemgericht werken, zowel in privésituaties als binnen organisaties.

Over Harry

Als coach helpt Harry mensen om hun talenten te gebruiken en nieuwe uitdagingen te vinden zodat zij meer plezier ervaren in hun werkomgeving.

In trainingen en (team)coaching programma’s besteedt Harry extra aandacht aan het betrekken van de omgeving bij de analyse. Dit is belangrijk omdat de organisatiestructuur en -cultuur cruciaal zijn in het handelen van mensen en teams. In zijn programma’s en trajecten leert hij de deelnemers om (voortdurend) te wisselen van perspectief op wat ze willen en proberen te bereiken, versus wat haalbaar is gezien de in- en externe factoren. Door te laten zien hoe mensen hun perspectief kunnen veranderen, kunnen ze beter functioneren in diverse omstandigheden.

Harry wordt gewaardeerd vanwege zijn analytische vermogen, diagnostisch inzicht en ‘out of the box’ denken. Daarnaast ervaren cliënten Harry als empathisch en warm.