'En als duidelijk is dat iedereen ertoe doet, dan moet ik zoeken naar de houtlijm. Eigenlijk de houdlijm'

Nick Oostenbroek

Vertrouweling met een toolbox
Nick Oostenbroek

Nick is oud-advocaat. Hij voerde zijn praktijk met diep plezier in, voornamelijk, het contractenrecht.

Daar waar mensenwensen en mensenverwachtingen worden samengebracht en tot succes leiden of botsen. Bij puur zakelijke verbindingen, maar ook bij families, familiebedrijven en elke andere vorm van gezamenlijkheid waar de uiteenlopende werkelijkheid van afspraken kan worden beleefd.

 

Over Nick

Nick is aan Top Family Care verbonden voor het, al dan niet in teamverband, analyseren van complexe situaties en het opnieuw verbinden van de daarbij betrokken mensen. Onconventionele benaderingen zijn hem daarbij niet vreemd.